بهترین کلاس کنکور شیراز

این مقاله به قلم مهندس مومنی مشاور ارشد کنکور شیراز تالیف شده است..

مقدمه:

بدلیل تغییرات گسترده در منابع آموزشی و نحوه طرح سوالات کنکور در چند سال اخیر موسسات قدیمی نتوانستند خود را با آن وفق دهند و متاسفانه دانش آموزان به خروجی مطلوب دست نیافتند.

در انتخاب بهترین موسسه کنکور در شیراز توجه به چند نکته بسیار ضروریست:

اول اینکه موسسه مورد نظر به روز بوده و بر اساس آخرین تغییرات کنکور سراسری تدریس انجام میدهد. بخاطر تغییرات سریع در سبک آموزشی و آزمون ها دیگر موسسات منسوخ با افکار کهنه جایی ندارند.

دوم موسسه از اساتیدی استفاده کند که کارنامه روشنی از خود به جا گذاشته اند و البته خود را نیز با سیستم جدید آموزشی وفق داده اند.

مجموعه آموزشی گاما به عنوان یک مرکز آموزشی پیشرو در شیراز و جنوب کشور 

کلاس ها کنکور خود را منطبق بر آخرین تغییرات کنکور ارایه میدهد
جهت رزرو کلاس ها
تماس بگیرید
۰۷۱۳۶۴۷۶۶۷۶