تکمیل ظرفیت کنکور سراسری ۹۶

طبق نظر سازمان سنجش فرایند تکمیل ظرفیت کنکور سراسری سال ۹۶ در اواخر ابان ماه انجام و دفترچه آن از طریق سایت سازمان سنجش قابل دانلود خواهد بود.