موسسه گاما به عنوان یک مجموعه آموزشی و مشاوره ای در زمینه های کنکور ، زبان های خارجه و اخذ پذیرش از دانشگاه های خارجی فعالیت مینماید.

آدرس :
شیراز – خلدبرین – روبروی درب اصلی پارک – نبش کوچه ۱۸
تلفن :
۰۷۱۳۶۲۹۲۴۲۹
۰۷۱۳۶۴۷۶۶۷۶
۰۹۱۷۸۸۸۵۰۸۰
۰۹۱۷۹۱۶۵۹۱۴