موسسه اعزام دانشجو آرین سیستم مانا ( روسیه انگلستان)

موسسه آرین سیستم مانا از موسسات مجاز اعزام دانشجو بوده که با مجوز رسمی وزارت علوم جمهوری اسلامی ایران فعالیت مینماید.
دامنه فعالیت آرین سیستم مانا کشور های روسیه و انگلستان میباشد و تمامی پذیرش ها با عقد قرارداد رسمی صورت میگیرد.

موسسه گاما به عنوان مشاور منتخب از طرف موسسه آرین سیستم مانا در جنوب کشور تمامی اطلاعات اولیه مورد نیاز  تحصیل و  اعزام به کشورهای ایتالیا و آلمان را در اختیار  متقاضیان قرار خواهد داد.
البته تمامی قراردادها در دفتر مرکزی آرین سیستم مانا و زیر نظر مستقیم وزارت علوم جمهوری اسلامی ایران منعقد خواهد شد.


جهت دریافت مشاوره تلفنی اخذ پذیرش تحصیلی
پزشکی ،دندانپزشکی،داروسازی
روسیه اوکراین
تماس بگیرید:

۰۷۱۳۶۲۹۲۴۲۹
۰۷۱۳۶۴۷۶۶۷۶
۰۹۱۷۸۸۸۵۰۸۰
۰۹۱۷۹۱۶۵۹۱۴