موسسه اعزام دانشجو یگانه سفیران دانش ( ایتالیا و آلمان )

موسسه یگانه سفیران دانش از موسسات مجاز و خوشنام اعزام دانشجو بوده که با مجوز رسمی وزارت علوم جمهوری اسلامی ایران فعالیت مینماید.
دامنه فعالیت یگانه سفیران دانش کشور های ایتالیا و آلمان میباشد و تمامی پذیرش ها با عقد قرارداد رسمی صورت میگیرد.

موسسه گاما به عنوان مشاور منتخب از طرف موسسه یگانه سفیران دانش در جنوب کشور تمامی اطلاعات اولیه مورد نیاز  تحصیل و  اعزام به کشورهای ایتالیا و آلمان را در اختیار  متقاضیان قرار خواهد داد.
البته تمامی قراردادها در دفتر مرکزی یگانه سفیران دانش و زیر نظر مستقیم وزارت علوم جمهوری اسلامی ایران منعقد خواهد شد.

 

 

جهت دریافت مشاوره تلفنی اخذ پذیرش تحصیلی
پزشکی ،دندانپزشکی،داروسازی
ایتالیا و آلمان
تماس بگیرید:

۰۷۱۳۶۲۹۲۴۲۹
۰۷۱۳۶۴۷۶۶۷۶
۰۹۱۷۸۸۸۵۰۸۰