دانشگاه پزشکی سچینوا مسکو روسیه

( ۹۶/۱۲/۰۹)

بر اساس لیست جدید وزارت بهداشت دانشگاه سچینوا مورد تایید قرار گرفت.

یکی از مجهزترین دانشگاهای پزشکی کشور روسیه با داشتن دو بیمارستان بهترین دوره آموزش پزشکی را ارایه میدهد

پذریش مستقیم و آزمون ورودی:

دانشگاه سچینوا را از لحاظ کیفیت آموزشی در رشته پزشکی میتوان بهترین دانشگاه روسیه خطاب کرد. به همین خاطر شروط معدل بالای ۱۶ دیپلم را برای ورود به کورس پزشکی تعیین نموده است پذیرش دانشگاه سیچنوا با داشتن شرط معدل به صورت مستقیم انجام میگیرد البته این پذیرش مستقیم بدون امتحان با صلاح دید  دانشگاه صادر میشود که در غیر این صورت دانشجو میبایست در آزمون ورودی که شامل دروس زیست شناسی و شیمی نیز میباشد شرکت نموده و حد نصاب نمره را کسب نماید.

دوره کالج و هزینه یکساله کالج:

دورهای  کالج (پادفک) دانشگاه سیچنوا  شامل ۳ دوره میباشد که با توجه به تعیین سطح زبان دانشجو وارد یکی از این دوره ها میشود

دوره اول : دوره ی  کامل زبان(زبان روسی یا انگلیسی) بوده که متقاضی بیسی از این دو زبان نداشته و باید وارد دوره ۹ ماه کالج شود.هزینه این دوره  ۶۸۰۰دلار میباشد.

دوره دوم: شامل افرادی میباشد که بیس زبان انگلیسی را دارندزمان کالج ۵ ماه میباشد و هزینه کالج ۵۰۰۰ دلار

دوره سوم: شامل افرادی میباشد که بیس زبان روسی را دارندزمان کالج ۵ ماه میباشد و هزینه کالج ۵۰۰۰ دلار

توجه:دوره ها و هزینه ها مربوط به سال ۲۰۱۷ و برگرفته از سایت رسمی دانشگاه سیچنوا میباشد و در صورت تغییرات(سایت رسمی دانشگاه) مربوط به سال۲۰۱۸ سریعأ اعمال میگردد.

هزینه دانشگاه به زبان انگلیسی :

هزینه دانشگاه سیچنوا برای کورس اصلی طی سالهای تحصیل متغیر میباشد به این صورت که از سال اول تا چهارم هزینه از مبلغ ذکر شده کمتر میشود ودر دو سال اخر به دلیل دورهای بالینی کمی افزایش مییابد

به طور تقریبی میتوان گفت سال اول ۴۰۰ دلار سال دوم ۱۰۰۰ دلار سال سوم ۵۰۰ دلار سال چهارم ۵۰۰ دلار کسر و سال پنجم و ششم حدود ۸۰۰ دلار افزایش مییابد

پزشکی :  ۱۰/۰۰۰  دلار

دندانپزشکی : ۱۱/۰۰۰ دلار

داروسازی : ۷۵۰۰ دلار

توجه:هزینه ها مربوط به سال ۲۰۱۷ و برگرفته از سایت رسمی دانشگاه سیچنوا میباشد و در صورت تغییرات(سایت رسمی دانشگاه) مربوط به سال۲۰۱۸ سریعأ اعمال میگردد.

شرایط  اخذ پذیرش:

دانشگاه سیچنوا برای صدور پذیرش اولیه مبلغ ۲۰۰۰ دلار از متقاضی اخذ کرده و پذیرش را صادر مینماید که بعد از ورود دانشجو و انجام مراحل ثبت نام مبلغ ذکر شده از کل مبلغ نهایی کسر میگردد.

دوره کالج از یکم اکتبر شروع شده تا ۳۰ جون ادامه دارد و زمان شروع کورس اصلی از ماه سپتامبر میباشد .

خوابگاه 

دانشگاه سچینوا سیستم خوابگاهی گسترده ای نداشته و دانشجویان ایرانی عموما مجبور به استفاده از خوابگاه خصوصی شده و یا بصورت چند نفره خانه ای اجاره مینمایند.البته درصورتی که فرد بتواند وارد سیستم خابگاهی شودهزینه ان ماهیانه ۲۰۰ دلار خواهد بود

خوابگاه مربوط به دانشگاه از سال سوم به بعد در اخیتار دانشجویان قرار میگیرد

 

 

 

3.5/5 ( 2 بازدید )