مکالمه در تاکسی به زبان ترکی استانبولی

(تاریخ: ۱۳۹۷/۰۷/۲۴)
فارسیTürkçe
‫لطفاً یک تاکسی صدا کنید.Lütfen bir taksi çağırınız 


‫تا ایستگاه قطار کرایه چقدر است ؟?Tren istasyonuna kadarki ücret ne kadar 

‫تا فرودگاه کرایه چقدر است ؟?Havalimanına kadarki ücret ne kadar 

‫لطفاً مستقیم بروید.Lütfen dümdüz
‫لطفاً اینجا سمت راست بروید.Lütfen burdan sağa
‫لطفاً آنجا سر نبش سمت چپ بروید.Lütfen orada köşeden sola 

 


‫من عجله دارم.Acelem var
‫من وقت دارم.Vaktim var
‫لطفاً آهسته تر برانید.Lütfen daha yavaş gidiniz
‫لطفاً اینجا توقف کنید.Lütfen burada durunuz
‫لطفاً یک لحظه صبر کنید.Lütfen bir dakika bekleyiniz
‫من الان بر می گردم.Hemen geliyorum
‫لطفاً یک قبض رسید به من بدهید.Lütfen bana bir makbuz veriniz
‫من پول خرد ندارم.Bozuk param yok
‫درست است، بقیه پول برای خودتان.Böyle tamam, üstü sizde kalsın
‫مرا به این آدرس ببرید.Beni bu adrese götürünüz
‫مرا به هتلم ببرید.Beni otelime götürünüz
‫مرا (با ماشین) به ساحل ببرید.Beni plaja götürünüz
1.5/5 ( 2 بازدید )

دیدگاه ها بسته شده است