آموزش رایگان زبان ترکی استانبولی از صفر

درس 2 – اعضای خانواده در زبان ترکی استانبولی

فارسیTürkçe درس 2 - اعضای خانواده در زبان ترکی استانبولی
‫پدربزرگbüyükbaba 


‫مادربزرگbüyükanne 

‫او (پدربزرگ) و او (مادربزرگ)(o ve o (erkek ve kadın için 

‫پدرbaba 

‫مادرanne 

‫او (پدر) و او (مادر)(o ve o (erkek ve kadın için 

‫پسرerkek çocuk, oğul 

‫دخترkız çocuk 

‫او (پسر) و او (دختر)(o ve o (erkek ve kadın için 

‫برادرerkek kardeş 

‫خواهرkız kardeş 

‫او (برادر) و او (خواهر)(o ve o (erkek ve kadın için 

‫عمو, داییamca, dayı 

‫عمه, خالهteyze, hala 

‫او (عمو، دایی) و او (خاله، عمه)(o ve o (erkek ve kadın için 

‫ما یک خانواده هستیم.Biz bir aileyiz 

‫خانواده کوچک نیست.Aile küçük değil 

‫خانواده بزرگ است.Aile büyük 

Rate this post
سوالی دارید؟ در واتساپ با ما صحبت کنید!
پیام در واتساپ گاما
سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید