۱۳۹۷/۰۷/۰۷

اخذ اقامت کاری کانادا از طریق تحصیل PEQ کانادا- مهاجرت کانادا تحصیل کاراموزی PEQ کانادا

مقدمه طی چند سال گذشته بدلیل مشکلات و پیچیده بودن مسیر های مرسوم اقامت کاری کانادا مانند  اسکیل ورکرز ها  (skill workers) روش های ساده تر […]