۱۳۹۶/۱۲/۲۶
بهترین دبیر زیست شناسی

بهترین دبیر زیست شیراز کلاس کنکوری زیست شناسی شیراز

مقدمه: شاید شما هم با این موضوع مواجه شده اید که با  هرکدام از مدرسین زیست شناسی  در مورد ازمون کنکور و نحوه امادگی سوالی پرسیده […]
۱۳۹۶/۱۲/۲۶
بهترین دبیر فیزیک شیراز

بهترین دبیر فیزیک شیراز | کلاس کنکوری فیزیک در شیراز

مقدمه: شاید شما هم با این موضوع مواجه شده اید که با  هرکدام از مدرسین فیزیک  در مورد ازمون کنکور و نحوه امادگی سوالی پرسیده شود […]