۱۳۹۶/۰۱/۲۷

نمونه سوال امتحان ورودی پزشکی دانشگاه کارازین خارکف اوکراین

جهت ورود مستقیم به رشته پزشکی دانشگاه کارازین اوکراین (بدون شرکت در دوره  پادفک) متقاضیان باید در مصاحبه ورودی شرکت نموده و موفق به اخذ نمره […]