کلاس‌های ترکی این مرکز بر پایه مکالمه در 12 ترم 12 جلسه گروهی برگزار می گردد.