گرامر whose در انگلیسی + تفاوت با who’s

نویسنده مقاله :

در این مقاله به بررسی گرامر whose در انگلیسی به عنوان یک کلمه پرسشی و یک ضمیر موصولی می پردازیم و در نهایت درباره اینکه تفاوت آن با who’s چه می باشد صحبت می کنیم. این مطلب در ادامه سایر مقالات آموزش رایگان زبان انگلیسی نگارش شده است.

whose به عنوان کلمه پرسشی

به عنوان یک کلمه پرسشی whose به معنای “مال چه کسی” می باشد.

برای ساخت پرسش با whose می توان از دو ساختار زیر استفاده کرد؟

Whose + noun + to be verb + this / that/ these / those / pronoun? 

Whose gloves are these? (این ها دستکش های کیه)

Whose daughter is she? (دختر کیه)

Whose birthday is it today? (امروز تولد کیه)

Whose books are on the kitchen table? (کتاب های کی روی میز آشپزخونه است)

Whose car is in the parking? (ماشین کی توی پارکینگه)

Whose turn is it? (نوبت کیه)

Whose + to be verbs + this / that / these / those + noun?

Whose are those cars? (اون ماشین ها مال کی ان)

Whose is this dress? (این لباس کیه)

Whose is that bag? (اون کیف مال کیه)

از ضمایر اشاره هنگامی که فرد یا شی مورد نظر در دسترس و دید قرار داشته باشد و بخواهید با اشاره به آن سوال خود را مطرح کنید، استفاده نمایید.

گرامر whose

whose در پرسش های غیرمستقیم

از whose برای ساخت پرسش های غیرمستقیم نیز استفاده می شود. در چنین حالتی استفاده از فعل wonder رایج است.

I wonder whose notes these are. (در عجبم یادداشت های کیه)

I wonder whose student she is. (در عجبم دانش آموز کیه)

I don’t know whose birthday it is. (نمی دونم تولد کیه)

I don’t know whose money it is. (نمی دونم پول کیه)

در این جمله ها فرد تمایل غیرمستقیمی برای دانستن چیزی بیان می کند. در حقیقت به شکل غیرمستقیم به دنبال کشب اطلاعات است.

whose در جمله های موصولی

این واژه همچنین به عنوان ضمیر موصولی در جمله واره های موصولی استفاده می شود. یک جمله واره موصولی توصیفی اطلاعات بیشتری درباره یک اسم در جمله در اختیار قرار می دهد. برای درک بهتر به مثال های زیر دقت کنید:

I know a girl whose grades were so good she got into Harvard.

ترجمه: من دختری رو می شناسم که نمره هاش به حدی خوب بود که هاروارد قبول شد.

They are gossiping about our neighbor whose wife left him.

ترجمه: دارن پشت سر همسایه مون که زنش ولش کرد غیبت می کنن.

When I look at you I see a man whose sadness has destroyed him.

ترجمه: وقتی بهت نگاه می کنم مردی رو می بینم که غمش اون رو نابود کرده.

She’s the woman whose opinions are valuable to me.

ترجمه: اون زنیه که نظراتش برای من با ارزش هستن.

I saw a picture on social media of this kid whose parents had died in a car accident.

ترجمه: توی سوشال مدیا عکس این بچه رو دیدم که پدر و مادرش رو توی تصادف از دست داده بود.

Is this the mansion whose garden is full of roses?

ترجمه: این ویلاییه که باغش پر از گل رزه؟

گرامر whose

تفاوت whose و who’s

شاید تلفظ whose و who’s یکسان باشد ولی کاربرد و معنای آن ها به هیچ وجه یکسان نیست. این دو صرفا در رده کلمه های هم آوا یا همان homophones قرار می گیرند که برخلاف شباهت تلفظ هیچ کاربرد مشترکی ندارند.

Who’s ممکن است مخفف who is یا who has باشد.

He’s the man who’s (who has) been calling me constantly.

ترجمه: اون مردیه که مدام بهم زنگ می زنه.

That’s the girl who’s (who is) happier now that she’s ever been before.

ترجمه: اون دختریه که الان بیش از هر زمان دیگه ای خوش حاله.

0/5 (0 نظر)
اشتراک گذاری در شبکه ای اجتماعی
مطالب پیشنهادی
لیستی از مطالبی که شاید شما بپسندید
دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *