تدریس خصوصی تافل در شیراز

تدریس خصوصی تافل توسط مدرس رسمی (تحصیل کرده در خارج از کشور ) به صورت خصوصی و گروهی در شیراز.

شامل ۶۰ جلسه کلاس اموزشی که به دو بخش تقسیم میشود
تقویت پایه زبان: ۲۰ جلسه ابتدایی از دوره تافل به ترمیم و تکمیل اطلاعات پایه و دانش عمومی زبان پرداخته و بیشتر شامل گرامر زبان انگلیسی به همراه افزایش دایره واژگان زبان آموزان میپردازد

مهارت های اصلی : ۴۰ جلسه از این دوره آموزشی بر روی مهارت های ازمون تافل شامل Reading ، Writing ، Listening ، Speaking خواهد پرداخت.

*****توجه*****
امکان ثبت نام در هر کدام ۴ مهارت اصلی(خواندن- نوشتن- گوش دادن- صحبت کردن) بصورت مجزا وجود دارد..

جلسه اول بصورت رایگان بوده و در صورت رضایت میتوانید دوره را ادامه دهید

کارنامه بسیار موفق و قبولی تضمینی ۱۰۰ درصد در ازمون تافل

**************************