مفعول مستقیم و غیرمستقیم در انگلیسی | direct and indirect object

نویسنده مقاله :

یکی از دسته بندی های رایج برای مفعول ها در زبان انگلیسی قرار دادن آن ها در دو گروه مفعول های مستقیم و غیرمستقیم است. مفعول مستقیم (direct object) همان مفعولی است که به شکل مستقیم تحت تاثیر فعل جمله قرار می گیرد ولی مفعول غیرمستقیم (indirect object) در حقیقت تحت تاثیر مفعول مستقیم است. در طول مطلب پیش رو که در ادامه سری مقاله های آموزش رایگان زبان انگلیسی به نگارش درآمده است، به معرفی مفعول مستقیم و غیرمستقیم در انگلیسی می پردازیم. به شما پیشنهاد می کنیم که دیگر مقاله های آموزش زبان سایت گاما را نیز بررسی کنید.

مفعول مستقیم و غیرمستقیم در انگلیسی

مفعول مستقیم (direct object) در انگلیسی

مفعول مستقیم (a direct object) دریافت کننده مستقیم فعالیت اشاره شده در فعل جمله است. زمانی که جمله صرفا فقط یک مفعول داشته باشد آن مفعول حتما یک مفعول مستقیم است. برای درک بهتر به مثال زیر دقت کنید:

I called Sarah. (با سارا تماس گرفتم)

فعالیت اشاره شده در فعل چیست؟ تماس گرفتن. دریافت کننده مستقیم این فعالیت چه کسی است؟ سارا، کسی که با او تماس گرفته شده است. چون این مفعول به شکل مستقیم تحت تاثیر فعل قرار گرفته است، بدون هیچ شکی یک مفعول مستقیم است.

I gave Sarah a book. (یه کتاب به سارا دادم)

فعالیت اشاره شده در فعل چیست؟ دادن چیزی به کسی. دریافت کننده مستقیم فعالیت فعل چه چیزی است؟ کتاب که به شخص دیگری داده شده است. در این جمله دو مفعول وجود دارد ولی مفعول مستقیم آن مفعولی است که به شکل مستقیم تحت تاثیر فعل قرار گرفته است، یعنی a book. در عوض  Sarah چون صرفا دریافت کننده مفعول مستقیم است، مفعول غیرمستقیم محسوب می شود.

مفعول غیرمستقیم (indirect object) در انگلیسی

در ادامه می توانید با مفعول غیرمستقیم آشنا شوید:

تعریف مفعول غیرمستقیم در انگلیسی

یک مفعول مستقیم (a direct object) برای داشتن یک معنای کامل نیازمند یک مفعول غیرمستقیم (an indirect object) نیست، به همین دلیل وقتی که یک جمله صرفا یک مفعول داشته باشد آن مفعول حتما یک مفعول مستقیم است. در حالی که برعکس این موضوع صادق نیست. مفعول های مستقیم به شکل مستقیم تحت تاثیر یک مفعول مستقیم هستند و به همین دلیل در جمله ای که یک مفعول غیرمستقیم وجود دارد باید حتما یک مفعول مستقیم نیز باشد.

مفعول غیرمستقیم به مفعولی گفته می شود که دریافت کننده مفعول مستقیم باشد. به طور کلی مفعول غیرمستقیم به یکی از این سوالات پاسخ می دهد: “به چه کسی؟”، “به چه چیزی؟”، “برای چه کسی؟” و “برای چه چیزی؟”

به مثال زیر دقت کنید:

I gave Sarah a book.

در این جمله سارا مفعول غیرمستقیم است. چرا؟ چون او دریافت کننده مفعول مستقیم جمله یعنی a book می باشد و همین طور به سوال “به چه کسی؟” پاسخ می دهد.

فعل های پذیرای مفعول غیرمستقیم در انگلیسی

در انگلیسی به افعالی که پذیرای مفعول ها هستند transitive گفته می شود. در عوض افعالی که می توانند پذیرای هر دو نوع مفعول (مستقیم و غیرمستقیم) باشند ditransitive نامیده می شوند. رایج ترین افعال ditransitive شامل موارد زیر هستند:

 • give (دادن) 
 • send (فرستادن)
 • lend (قرض دادن) 
 • make (درست کردن) 
 • tell (گفتن) 
 • rent (اجاره دادن) 
 • sell (فروختن) 
 • write (نوشتن) 
 • buy (خریدن) 

به مثال های زیر دقت کنید:

I’ll send you a draft of all the documents.

They didn’t sell him the house.

I wrote him a beautiful poem.

نکات مهم درباره مفعول غیرمستقیم در انگلیسی

نکات زیر را درباره مفعول غیرمستقیم در انگلیسی به خاطر داشته باشید:

 • جایگاه مفعول غیرمستقیم در انگلیسی همواره قبل از مفعول مستقیم و تابع فرمول زیر است:

Subject (فاعل) + ditransitive verb (فعل پذیرای هر دو نوع مف) + indirect object (مفعول غیرمستقیم)  + direct object (مفعول مستقیم) 

 • مفعول غیرمستقیم به این پرسش پاسخ می دهد که دریافت کننده مفعول مستقیم چه چیزی یا چه کسی بوده است.
 • وجود یک مفعول غیرمستقیم وابسته به وجود به یک مفعول مستقیم است. اگر در جمله مفعول مستقیم وجود نداشته باشد، مفعول غیرمستقیم نیز وجود نخواهد داشت.
 • معمولا مفعول غیرمستقیم موجودی زنده است که چیزی را دریافت می کند.
0/5 (0 نظر)
اشتراک گذاری در شبکه ای اجتماعی
مطالب پیشنهادی
لیستی از مطالبی که شاید شما بپسندید
دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *