تمام کاربردهای کاما (,) comma در انگلیسی | ویرگول

نویسنده مقاله :

کاما (ویرگول) مسئول مکث های کوتاه در جمله های انگلیسی برای سامان دهی به ایده ها و انتقال هر چه شفاف تر یک پیام است. بنابراین کاما به خواناتر شدن متن کمک می کند و به آن ظاهری آراسته تر می دهد.

حتی وقتی بحث استفاده از ویرگول در زبان فارسی باشد شاید همه کاربردهای آن را ندانیم، چه برسد به زیان انگلیسی! یا این حال اگر تقویت هنر نوشتن برای شما بسیار مهم است و می خواهید هر قاعده مهمی را در این زمینه بدانید، باید نحوه استفاده صحیح از کاما را نیز یاد بگیرید. در مقاله پیش رو قصد داریم که به معرفی تمام کاربردهای کاما در جمله های انگلیسی بپردازیم.

کاربردهای کاما در انگلیسی

کاما برای جدا کردن آیتم های یک لیست

اگر تعدادی از کلمات، عبارات یا جمله واره ها به شکل لیست وار پشت سر هم قرار بگیرند و تعداد آن ها بیشتر از دو عدد باشد باید از کاما برای جداسازی آن ها استفاده کرد.

کاما در هنگام جدا کردن کلمات (words): 

I bought rice, milk, bananas and cheakpeas.

ترجمه: من برنج، شیر، موز و نخود خریدم.

What we need are sugar, salt, pepper, and flour.

ترجمه: چیزهایی که نیاز داریم شکر، نمک، فلفل و آرده.

کاما در هنگام جدا کردن عبارات (phrases): 

Just bring a pair of shoes, a few outfits and your toiletries.

ترجمه: فقط یه جفت کفش، چند دست لباس و وسایل بهداشتیت رو بیار.

I’m sick of your lies, your late night outings, your lack of trust in me, and your abusive behaviour.

ترجمه: از دروغ هات، گشت و گذارهای شبانه ت، اعتماد نداشتنت به خودم و رفتارهای سلطه جویانه ات خسته ام.

کاما در هنگام جدا کردن جمله واره ها (clauses): 

You told me that you would never break my heart, that you would do your best to make me happy and that you’ll stay with me through everything.

ترجمه: بهم گفتی که هیچ وقت قلبم رو نمی شکنی، که تمام تلاشت رو می کنی که خوش حالم کنی و اینکه توی همه سختی ها پیشم می مونی.

ممکن است متوجه شده باشید که گاهی اوقات در مثال های بالا پیش از and در کنار آیتم آخر هر لیست یک کاما قرار گرفته و گاهی نیز به شکل کامل حذف شده است. استفاده یا عدم استفاده از این کاما – که به آن the Oxford comma یا the serial comma گفته می شود – وابسته به سلیقه شخصی فرد است. بنابراین چه نگه داشتن و چه حذف آن از نظر گرامری صحیح است.

کاما برای جدا کردن دو جمله واره مستقل

وقتی که دو جمله واره مستقل توسط حروف هم ربط پایه (coordinating conjunctions) به یک دیگر متصل شده باشند باید توسط یک کاما مکثی بین این دو جمله واره قرار داد. حروف ربط هم پایه شامل این موارد هستند: and / so / yet / but / nor / or / for

I really would like to come to your party, but I have to stay at home and take care of my mother.

ترجمه: واقعا دلم می خواد به مهمونیت بیام ولی باید خونه بمونم و از مادرم مواظبت کنم.

We didn’t have anything at home, so I just ordered a takeaway for dinner.

ترجمه: خونه هیچی نداشتیم پس از بیرون غذا سفارش دادم.

You can stay at home, or you can go shopping with me.

ترجمه: می تونی خونه بمونی یا اینکه بیای با من بریم خرید.

He looked at his phone for a second, and then he tucked it in his pocket.

ترجمه: یه لحظه به گوشیش نگاه کرد و بعد گذاشتش توی جیبش.

کاما بعد از عبارات مقدمه ای و جمله واره های وابسته

بعد از عبارت هایی که در ابتدای جمله قرار می گیرند و نقش مقدمه ای ای دارند، کاما قرار می گیرد.

Having spent a sleepless night, I didn’t feel like getting out of bed that morning.

ترجمه: چون شب بی خوابی کشیده بودم، اون روز حس بیرون اومدن از تخت خواب رو نداشتم.

Being a very stubborn person, she refused to tell us the truth.

ترجمه: چون خیلی کله شقه از گفتن حقیقت بهمون سر باز زد.

اگر جمله واره های وابسته در ابتدای جمله قرار بگیرند، باید برای خوانا شدن جمله باید بعد از آن ها کاما قرار داد. این جمله واره های وابسته با کلمه های ربطی وابسته (subordinating conjunctions) آغاز می شوند.

If you’re not sure what you want to do, you can talk to your parents and ask for their advice.

ترجمه: اگر مطمئن نیستی که می خوای چه کار کنی می تونی با خانواده ات حرف بزنی و ازشون مشورت بگیری.

When she opened the door, I saw her new outfit.

ترجمه: وقتی که درو باز کرد لباس جدیدش رو دیدم.

کاما برای جدا کردن جمله واره های غیرضروری

چنانچه وجود یک جمله واره از نظر معنایی برای جمله ضروری نباشد و بدون هیچ ضربه ای به مفهوم جمله بتوان آن را حذف کرد، باید جمله واره را با کاما از بقیه جمله جدا کرد. به این نوع جملات در انگلیسی non-restrictive گفته می شود.

Mr Smith, whose does is in your class, got a job in my company.

ترجمه: آقای اسمیت، که دخترش توی کلاسته، توی شرکت من یه شغل گرفت.

The house, which we saw earlier today, was sold.

ترجمه: خونه ای که امروز یه کم پیش دیدیم فروخته شد.

I don’t have to wake up early in the morning to catch my flight, which is nice.

ترجمه: برای رسیدن به پروازم نیازی نیست که صبح زود بیدار شم که خوبه.

کاما برای جدا کردن بدل از جمله

بدل (appositive) یک اسم یا عبارت است که تعریف جدیدی برای یک اسم در مجاورت خود ارائه می دهد. این بدل را باید با کاما از بقیه جمله جدا کرد.

My friend, Fatemeh, broke my heart by saying something hurtful.

ترجمه: دوستم فاطمه با گفتن حرفی نیش دار قلبم رو شکست.

Ice cream, my favorite dessert, is always sure to make me happy.

ترجمه: بستنی، دسر مورد علاقه، بی هیچ شکی همیشه منو خوش حال می کنه.

کاما در نقل قول غیرمستقیم

پیش از این در مقاله نقل قول مستقیم و غیرمستقیم در زبان انگلیسی به شکل کامل به این مبحث پرداخته شده است و در صورت تمایل می توانید این مقاله را بررسی کنید. با این وجود، در نقل قول مستقیم کاما برای جدا سازی بخش های مختلف نقل قول استفاده می شود.

“I don’t want to see you anymore,” I said.

گفتم: ” دیگه نمی خوام ببینمت.”

Jane said, “take the trash out, please.”

جین گفت: “لطفا زباله ها رو ببرم بیرون.”

“I don’t want to see you anymore,” I said, “because you broke my heart.”

گفتم: “دیگه نمی خوام ببینمت چون قلبم رو شکستی.”

کاما برای خطاب کردن مستقیم افراد

زمانی که فردی به شکل مستقیم مورد خطاب قرار می گیرد، باید نام او را با کاما از بقیه جمله جدا کرد.

John, you are wrong.

You, John, are wrong.

You are wrong, John.

ترجمه: تو در اشتباهی جان.

کاما برای نوشتن تاریخ

همیشه باید سال و روز هفته  را با یک کاما از بقیه تاریخ جدا کرد.

I was born on August 19, 1995.

ترجمه: من نوزده آگوست ۱۹۹۵ متولد شدم.

My parents married on March 23, 1990.

ترجمه: والدینم ۲۳ مارس ۱۹۹۰ ازداوج کردند.

Today is Thursday, January 18, 2024.

ترجمه: امروز پنج شنبه، ۱۸ ژانویه ۲۰۲۴ است.

کاما برای جدا سازی آدرس

هنگام نوشتن آدرس می توان بخش های مختلف آن را با کاما از هم جدا کرد.

My address is 74 Main Street, Georgetown, L546.

کاما برای جداسازی عددهای بزرگ

زمانی که اعداد چهار رقم یا بیشتر باشند باید با کاما آن ها را به بخش های سه رقمی تقسیم کرد.

1,004

475,585

1,304,693

2,000,000

کاما برای جداسازی لقب افراد

اگر لقب فرد، مثل یک عنوان شغلی، بلافاصله بعد از نام او قرار بگیرد باید با کاما آن را از بقیه جمله جدا کرد.

Sarah Smith, The CEO, has announced her desire to resign.

ترجمه: سارا اسمیت، مدیرعامل، تمایل خود به استعفا دادن رو اعلام کرده.

کاما برای جداسازی صفات هم پایه

صفات هم پایه (coordinate adjectives) گروهی از صفات هستند که پشت سر هم و پیش از یک اسم قرار می گیرند و از نظر معنایی و نوع در یک رده قرار می گیرند. این گروه از صفت ها با کاما از یک دیگر  جدا می شوند.

You’re an obnoxious, arrogant, self-absorbed idiot.

ترجمه: تو یه احمق آزار دهنده مغرور خودخواهی!

کاما برای جداسازی پرسش های تاکیدی

پرسش تاکیدی (a question tag) یک عبارت پرسشی کوتاه است که با قرار گرفتن در انتهای یک جمله خبری آن را به پرسش تبدیل می کند.

I’m beautiful, aren’t I?

ترجمه: من زیبام، مگه نه؟

You didn’t tell her that she didn’t look nice in her dress, did you?

ترجمه: تو که بهش نگفتی که لباسش خوب نیست، گفتی؟

لینک های مفید

مقاله ای که مطالعه کردید بخشی از دیگر مقاله های آموزش رایگان زبان انگلیسی است که به شکل روزانه منتشر می شوند. می توانید  دیگر مقاله های آموزش زبان انگلیسی را نیز بررسی کنید.

0/5 (0 نظر)
اشتراک گذاری در شبکه ای اجتماعی
مطالب پیشنهادی
لیستی از مطالبی که شاید شما بپسندید
دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *