دوره پادفک روسیه تحصیل پزشکی دندانپزشکی روسیه

دوره پادفک (کالج یکساله):
دوره پادفک یک دوره یکساله آمادگی قبل از ورود به رشته های پزشکی دندانپزشکی و داروسازی در کشورهای روس زبان مانند روسیه میباشد .
این دوره در دانشگاهای مختلف با کمی تغییر برگزار میشود اما بطور عمومی میتوان گفت پادفک شامل آموزش درس های زیست و شیمی و در برخی دانشگاها در کنار آن ریاضی و فیزیک به زبان روسی میباشد.

بر اساس آخرین لیست منتشر شده از طرف وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران (لیست ۲۰۱۸-۲۰۱۹) دانشگاه های زیر واجد شرایط  در رشته های پزشکی دندانپزشکی و داروسازی خواهند بود.
۱-دانشگاه لومونوسوف
۲-دانشگاه نووسیبرسک (مشاهده مقاله کامل)
۳-دانشگاه پاولوف در سنت پطرزبورگ (مشاهده مقاله کامل)
۴-دانشگاه سچینوا (مشاهده مقاله کامل)
۵-دانشگاه  سماچکو (مشاهده مقاله کامل)

۶-دانشگاه فیدروف

با توجه به نظر وزارت بهداشت فقط تحصیل به زبان روسی در کشور روسیه تایید خواهد شد (انگلیسی تایید نیست!!)
برای ورود به این دانشگاها داشتن مدرک پادفک و تسلط به زبان روسی الزامیست در نتیجه موسسه گاما برای اولین بار در ایران دوره پادفک پزشکی شامل زبان روسی به همراه دروس زیست و شیمی را با کمک اساتید روس در شهرهای شیراز و تهران ارایه میدهد.اطلاعات بیشتر